รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 12 โดยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ตามจุดเน้นเชิงนโยบาย ทักษะอาชีพ เพื่อรับการตรวจราชการจากท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

Loading