รับมอบ “โครงการ CSR ปรับปรุงห้องสมุดพร้อมระบบไฟฟ้า สนามเปตอง และสนามเด็กเล่น” จากโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานรับมอบ “โครงการ CSR ปรับปรุงห้องสมุดพร้อมระบบไฟฟ้า สนามเปตอง และสนามเด็กเล่น” จากโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ปันน้ำใจเพื่อน้อง มอบให้ โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” โดยมี นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading