มหกรรมวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอองค์ความรู้ตามความสนใจของตนเอง ในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและอาชีพ ให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะ กระบวนการคิดที่หลากหลายรูปแบบ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในชีวิต ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading