พิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Loading