ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (PA)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการแระเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิตรภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกแดง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

Loading