ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายโดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-1-169575000254052

Loading