ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย จรรยาบรรณ วิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการที่ดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154994105045465&id=169575000254052

Loading