ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ดอกบัวเกมส์" โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดอกบัวเกมส์” โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ทักษะในด้านกีฬาที่ตนถนัด เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความอดทน เสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading