ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาจิต "สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด" อบรม รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาจิต “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” โดย สพฐ. ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพื้นที่ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัคร 446 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 87 คน จากทุกภูมิภาค ประกอบด้วย ผอ.เขต , รองผอ.เขต , ผอ.รร. , รองผอ.รร. , ศน. และข้าราชการ สพฐ.ส่วนกลาง การอบรม รุ่นที่ 1 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาส เป็นวิทยากรนำฝึกปฎิบัติธรรมด้วยตัวเองตลอดทั้งวัน

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1145942865950589&id=169575000254052

Loading