ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านซองแมว

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านซองแมว โดยได้นิเทศ และติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นายกฤต หมื่นเจริญ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซองแมว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1151085018769707&id=169575000254052

Loading