ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนชุมชนมิตรภาพ โดยได้นิเทศ และติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นางวงเดือน ชัยแก้ว เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1150467045498171&id=169575000254052

Loading