ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน โดยได้นิเทศ และติดตาม การเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นางสาวจิตติมา สุนทรรส เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1142789726265903&id=169575000254052

Loading