ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566 โดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. โดยมี ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ประธานกรรมการ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ กรรมการ พร้อมคณะบุคลากรจาก สพร.สพฐ. โดยมีคณะบอร์ดบริหารและบุคลากรในสังกัดงานร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading