ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference หารือข้อราชการเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference หารือข้อราชการเร่งด่วนเรื่องการใช้แพลตฟอร์มคลังสื่อการเรียนการสอน OBEC Content Center และ ติดตามความก้าวหน้า นำเสนอผลการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading