ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตามพหุปัญญาสำหรับครูผู้สอน”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตามพหุปัญญาสำหรับครูผู้สอน” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำคัญของ สพฐ. Quick Policy ด้านคุณภาพ และ ด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading