ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ภาพรับเกียรติบัตร : https://drive.google.com/drive/folders/10xso3kGFF41YUczbhtWPeHb-PtCG0nV1?usp=sharing

Loading