ประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมการอบรมวิทยากรแกนนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการขับเคลื่อนขยายผลวิทยากรแกนนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading