ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12

วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 ปรึกษาหารือ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Loading