ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครูที่เดือดร้อน มุ่งเน้นการปล่อยกู้ให้แก่ข้าราชการครูที่มีภาระหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหมุนเวียนที่จะปล่อยกู้ให้นี้มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงไม่เป็นการสร้างภาระหนี้ให้แก่ข้าราชการครูกลุ่มนี้เพิ่มไปอีก โดยทางคณะกรรมการบริหารเงินทุนจะพิจารณาจากหลักฐานการเป็นหนี้จริง ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading