ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดมหาสารคามป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

Loading