ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนพิการเรียนรวมและให้การจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading