ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานที่หักเก็บเงินให้สหกรณ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานที่หักเก็บเงินให้สหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของสมาชิกให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด (อาคารหลังใหม่)

Loading