ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading