ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading