ประชุมการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบนโยบายการประชุมการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12  กับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12  ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading