ประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading