นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคม ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading