ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ณ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในสังกัด เพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้”โดยนักเรียนหรือผู้สนใจสามารถเข้าระบบทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลารองรับการดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ใช้งานง่าย แบบทดสอบมีมาตรฐาน ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบถึงจุดเด่น หรือ จุดที่ต้องพัฒนา เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อให้การสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ณ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading