งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ปิ่น บุญจันทร์ ซึ่งเป็น มารดาของ นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ปิ่น บุญจันทร์ ซึ่งเป็น มารดาของ นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ เมรุวัดปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสาสรคาม

Loading