กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าวชาวดอนหว่านหัวหนอง" ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าวชาวดอนหว่านหัวหนอง” ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมี นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ณ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading