กิจกรรมการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

Loading