การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนหว่านบัวค้อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนหว่านบัวค้อ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading