การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ โดยมี นางประมวล ชนะบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านโดท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading