การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองท่าและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าไส้จ่อ ณ องบรรยาย B412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading