การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.  ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ประจำปี 2566 กิจกรรมระยะต้นน้ำ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5 ขั้นตอน ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน” ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading