การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนและการรับทราบนโยบาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนและการรับทราบนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง B412 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading