การอบรมสภานักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสภานักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ” ณ ห้องเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading