การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อจากคลังเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อจากคลังเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่างหนองปลิง ณ ห้องประชุมบ้านหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading