การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุนทร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกพร้าว เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบกพร้าว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading