การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 7/2567 เพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก

Loading