การประชุมเพื่อมอบนโยบาย และประกาศนโยบาย(No Gift Policy) ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่  9 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และประกาศนโยบาย(No Gift Policy) ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับ กฎระเบียบ โดยมุ่งที่จำนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตต่อไป ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี

Loading