การประชุมเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาและการสร้างเครือข่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาและการสร้างเครือข่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมกันสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Loading