การประชุมเชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการประเมิน ประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมเพชร มัชปะโม,  นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading