การประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพ ผ่านระบบ e-Filing ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

Loading