การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การบริหารงบประมาณและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี รุ่นที่ 2

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การบริหารงบประมาณและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 ศูนย์แกดำวังแสง มิตรภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู

Loading