การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading