การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายภราดร เสนารัตน์, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษาพร้อมนี้ได้นำบุคลากรในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไป เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading