การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา, ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบนโยบายการศึกษา โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading