การประชุมบอร์ดบริหารสำนักงานเขตฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการบริหารงาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading