การประชุมบอร์ดบริหารสำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารสำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2566 เพื่อมอบนโยบายการบริหารสำนักงานและการบริหารการศึกษา โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายภราดร เสนารัตน์, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading